Welkom bij de VELUX daglicht calculator 2.0

Met behulp van deze tool kunt u voor daglichtopeningen in het hellende en platte dak (dakhelling van 0 tot en met 70°) eenvoudig berekenen of er wordt voldaan aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit. De berekening wordt conform NEN 2057: 2011 uitgevoerd.

Vanuit het oogpunt van comfort, gezondheid en gebruiksgemak is meer daglicht benodigd dan in het Bouwbesluit als minimale eis is opgenomen. Om dit te kunnen definiëren dient in de ontwerpfase eerst een daglichtambitie te worden opgesteld zoals ook in de NEN 2057 bijlage D staat beschreven. In een goede daglichtambitie wordt gemiddeld 2,5 maal de minimale eis vanuit het Bouwbesluit meegenomen. Een voorbeeld van een verder uitgewerkte daglichtambitie is terug te vinden in de specificaties van Active House

Ook een goede spreiding van daglicht in een ruimte is essentieel voor een goed daglichtniveau. Mede daarom wordt de daglichtambitie uitgedrukt in Daglichtfactoren. Deze zijn eenvoudig in het voorontwerp inzichtelijk te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de gratis te downloaden Daylight Visualizer

Start!
Ruimtes
Eigenschappen ruimte
Ramen
Eigenschappen raam

Het Bouwbesluit 2012 stelt minimale eisen aan daglichttoetreding in woningen en verwijst hiervoor naar de NEN 2057 2011. Vanuit het oogpunt van comfort, gezondheid en gebruikersgemak is meer daglicht en zicht benodigd. Om dit te kunnen definiëren dient er eerst een daglichtambitie te worden opgesteld zoals reeds in de NEN 2057 in bijlage D staat beschreven. Een verder uitgewerkte daglichtambitie is terug te vinden in de specificaties van ActiveHouse. De daglichtambities worden uitgedrukt in Daglichtfactoren. Deze zijn eenvoudig in het voorontwerp inzichtelijk te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de gratis te downloaden Daylight Visualizer.